A SUBUD a Susila, Buddhi és Dharma szavakból álló mozaikszó. Jelentése: az Isten hatalmának alávetett helyes életmód, amely belső, valódi énünkben (a lelkünkben) foglaltatik.

A Subud nem tanitás, hanem egy mély, lelki-spirituális tapasztalat, melyet az ún. "latihánban" élünk át és erősitünk meg.

A latihán indonéz szó, gyakorlatot, tréninget jelent.

Átélünk egy spontán élményt, amely belülről fakad, mihelyt valaki számára létrejön a kapcsolat Istennel.

Ezt az ún. "megnyitáskor" kapja meg az ember, és ezt a kapcsolatot az egyik ember át is tudja adni egy másiknak, aki kéri ezt. A latihán során az egyén valami spontán, belső vibrálást, belső (ill. külső) mozgást érzékel, ami lelkének mélyebb rétegeiből származik. Ami a Subudban történik, az nem egyéb, mint hogy visszanyerjük természetes állapotunkat, lelkünket felélénkiti Isten ereje, amitől a világ befolyása elválasztott eddig minket.

A latihánban rendszeresen alávetjük magunkat Isten akaratának, és elfogadjuk azt, ami ebből következik.A latihánt általában csoportban végezzük, hetente kétszer 30 percben. A spontán mozdulatok idővel rendezettebbek lesznek, hangokkal vagy mindenféle nyelvekkel kisérve.

Az élmény maga is változik idővel - csakúgy, mint mi magunk.

A latihán megajándékoz bennünket azzal, hogy békésebbek, harmónikusabbak és boldogabbak leszünk, minden különösebb ok nélkül is. Gyakran előfordul, hogy jobban sül el, amit spontánul mondunk vagy teszünk, mintha előzetesen döntöttünk volna róluk. Olyan dolgokat ismerünk fel és adunk fel, mint pl. a kisebbrendűségi érzés, aggodalom, ingerlékenység, értelmetlen gondolatok, túlzott gondolkodás stb. stb.

Másként kezdjük szeretni az embereket is. Eltűnik a birtoklási vágy és az elvesztéstől való félelem. Helyébe sokkal szabadabb, sokkal mélyebbről jövő, őszinte elfogadás és értékelés lép.

Ezeket a pozitiv változásokat gyakran tisztulási folyamatok kísérik/szakítják meg, amelyek szenvedéssel is járhatnak az átalakulás miatt.

A Subudban nem kell hinni. Bárki, vallásos vagy szabadgondolkodó is gyakorolhatja, csak az a lényeg, amit a latihánban megtapasztalunk.

Valamiféle univerzális kapcsolat alakul ki Isten hatalmával, ami minden emberi lényt születésénél fogva megillet. Olyan korban jött el, amikor az emberek szinte teljesen megfeledkeztek Isten valóságáról, ezért jött emberi közvetitéstől, kultúrától, tanítóktól, tanoktól mentesen.

Az ember nem "szenteskedő" lesz, hanem normális.

Mivel ez egy konkrét belső élmény, nincs helye a tettetésnek vagy a képzelődésnek.

A latihán azért van, hogy saját igazi, valódi, őszinte önmagunkat éljük meg, azt, amire születtünk.

A Subud kizárólag azoknak szól, akiknek szükségük van rá. Nem szabad ráerőltetni senkire, propagálni sem szükséges.

Kb. 3 hónapig tart a "jelentkezői időszak", ami alatt az emberek eldönthetik, hogy valóban ez-e az, amit akarnak.

Megnyitáskor - ami életünk első latihánja - csak a jelölt és a segítők vannak jelen. A segítők átlagos Subud tagok, akikben a latihán már megerősödött. A segítők a megnyitásokon kívül informálnak is a Subudról, ezért az érdeklődőknek hozzájuk kell fordulniuk.

A Sududba történő jelentkezés nyitott bárki számára, aki elmúlt 17 éves.